La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.
Publicat: Marţi, 06 noiembrie 2018 de Secţia Economie

CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM.

Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) va oferi noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori lansat la începutul anului 2016 de către președintele fondator al Asociației, Vlad PLAHOTNIUC. Data limită până la care tinerii antreprenori pot trimite solicitările de obținere a granturilor a fost extinsă până pe 10 noiembrie 2018. 

Cea de-a treia rundă a granturilor pentru dezvoltarea afacerilor se adresează de data aceasta în special tinerilor care vor crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat acestei runde este de 500 000 lei, iar fiecare grant are valoarea de 50 000 de lei, sumă oferită pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru programe de școlarizare. 

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se va face pe baza planului de afaceri. Toate dosarele de aplicare pot fi trimise până la data de 10 noiembrie 2018 pe adresa de e-mail grant.aoam@gmail.com.  

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Cetăţean al Republicii Moldova
  • Varsta 18-35 ani
  • Aplicanții pentru obtinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
- Societate cu răspundere limitată;
- Gospodărie Ţărănească (de fermier);
- Cooperativa de producere;
- Cooperativa de întreprinzător.

Sunt avantajate companiile care vor crea cel putin trei locuri noi de muncă ca urmare a implementării proiectului de dezvoltare. 

Un avantaj secundar îl au lucrătorii migraţi sau rude de gradul întâi - beneficiar de remitenţe care intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR CARE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
2.  Pentru aplicanții care au venituri din remitențe de la rude de gradul I. 
a.    Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program:  buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
b.    Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
c.    Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
3.    Cererea de finanţare și formular tipizat, descărcați aici
4.    Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
5.    Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;
6.    Documente aferente activităţii antreprenoriale
•    Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
•    Copia documentelor de constituire ale întreprinderii:  Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
•    Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
•    Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
•    Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
•    Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
7.    Business-plan;  
8.    Raport privind rezultatele financiare pe ultimii 3 ani SAU de la înființarea întreprinderii, dacă ea are mai puțin de 3 ani vechime

Planul de afaceri va fi transmis la adresa grant.aoam@gmail.com şi inclus în dosarul de solicitare a grantului.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:

importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
comerţul sub orice formă;
fiduciare şi de asigurări;
fonduri de investiţii;
bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
schimb valutar şi lombard;
jocuri de noroc;
achiziţia bunurilor imobiliare;
servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
servicii de imigrare sub orice formă;
servicii notariale, juridice şi de avocat.

OBIECTIVELE DE BAZĂ A PROGRAMULUI: 

Crearea de noi locuri de muncă;
Orientarea la export;
Substituirea importurilor;
Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Alte înregistrări
Publicat: Luni, 18 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul alineatului 3, art.45, alineatului 1, lit.f), art.53 din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional la 22 noiembrie 2019, ora 10:00 Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 13 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul articolului 13 și 42 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 și 2 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2856 din 05 noiembrie 2019 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional Rîșcani sâmbătă, 16 noiembrie 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 08 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul articolului 13 și 42 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 și 2 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2856 din 05 noiembrie 2019 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional Rîșcani la 12 noiembrie 2019. Citeşte mai mult...
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 25 noiembrie 2019, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul II, biroul nr. 27, tel. de contact 2-39-87. Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin promovarea şi aplicarea pe plan local a legislaţiei asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 07 octombrie 2019 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Agricultură și Alimentație. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 28 octombrie 2019, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00 Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 05 septembrie 2019 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 26 iulie 2019 de Secţia Economie
La data de 13.08.2019, ora 11:00, Președintele Raionului Rîșcani, expune la licitație pentru a fi date în locațiune încăperi din incinta clădirii administrative a Consiliului raional Rîșcani (RAPO), or.Rîșcani, str.Independenței,24 Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 28 iunie 2019 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Vasileuți” și „Centrul de Sănătate Șaptebani”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 mai 2019 de Secţia Economie
În Conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 250 din 09.08.2005 cu privire la aprobarea Regulamentului ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, Consiliul Raional Rîşcani anunţă desfăşurarea Concursului raional ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” pentru rezultatele anului 2018. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 15 mai 2019 de Secţia Economie
Președintele Raionului Rîşcani anunţă pentru data de 25.06.2019 ora 10:00, sala de şedinţe et. IV, pe adresa:or.Rîşcani, str.Independenţei 38, desfăşurarea concursului Citeşte mai mult...

Rezultate 31 - 40 din 176
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Amplasarea geografica a raionului Riscani Defileul Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2670
Vizitatori ieri: 862
Vizitatori azi: 857
Online: 13