» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
S-a dat start Concursului raional “Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”, 2019
Publicat: Miercuri, 13 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

S-a dat start Concursului raional

“Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”, 2019

 La prima ședință a Consiliului raional a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului Cea mai salubră și amenajată localitate 2019în cadrul Campaniei de primăvară de salubrizare și amenjare a localităților. Această activitate are o semnificație deosebită pentru locuitorii din raion și în continuare publicăm condițiile desfășurării concursului.

 

REGULAMENTUL

de desfăşurare a Concursului raional

“Cea mai salubră şi mai amenajată localitate”, 2019

 

I. Dispoziţii generale

1. Concursul se va desfășura în perioada 18 martie -26 aprilie 2049 și are drept scop dezvoltarea tradiţiilor naţionale de amenajare şi întreţinere exemplară a localităţilor, susţinerea activităţilor practice de protecţie a mediului.

II. Organizarea şi desfăşurarea Concursului

2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice de nivelul întâi să organizeze participarea  colectivelor întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi populaţiei la Concurs, precum şi pregătirea localităţii respective pentru Concurs, să mediatizeze pe larg în presă activităţile în cauză.

3.În cadrul concursului vor fi evaluate toate localitățile referitor la  rezultatele obținute  în realizarea activităţilor de amenajare prin:

-conservarea şi extinderea spaţiilor verzi;

-amenajarea teritoriului, în conformitate cu planurile de urbanism şi de dezvoltare a teritoriului, de care trebuie să dispună în mod obligatoriu localitatea;

-curăţarea fântânilor şi izvoarelor, modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare;

-amenajarea poligoanelor sau locurilor speciale pentru depozitarea deşeurilor menajere;

-amenajarea intrărilor în unităţile administrativ-teritoriale;

-implementarea bunelor practici de întreţinere în stare salubră a localităţilor.

4.Condiţiile concursului la etapa raională şi criteriile de evaluare vor fi conforme criteriilor şi indicilor de evaluare, conform anexei la prezentul Regulament.

 

III. Totalizarea rezultatelor Concursului şi premierea învingătorilor

5. Membrii Comisiei vor examina situaţia cu deplasare în teritoriu în perioada 15-26.04.2019.

6.Grupul de lucru va prezenta rezultatele evaluării până la data de 3 mai a anului curent.

7.Comisia raională totalizează rezultatele Concursului şi înaintează Preşedintelui raionului lista localităţilor care urmează a fi desemnate învingătoare în Concursul raional.

8.Învingătorii Concursului vor fi menționați cu cadouri de preț în valoare de:

locul I - 12000 lei;

locul II -  6 000 lei;

locul III - 3000 lei.

9.În funcţie de succesele obţinute la  amenajarea şi salubrizarea localităţilor la anumite capitole (crearea şi amenajarea grădinilor publice, parcurilor, scuarelor, cu asigurarea reuşitei de înrădăcinare a arborilor şi arbuştilor plantaţi în mărime de cel puţin 75%, amenajarea fântânilor, izvoarelor, intrărilor în localităţi, implementarea unor noi proiecte etc.), Comisia raională pentru organizarea şi desfăşurarea Concursului poate lua decizia de a acorda conducătorilor autorităţilor administraţiei publice locale, altor organizaţii  diplome, mențiuni, etc.

 

 

Criteriile şi indicii de evaluare a localităţilor

pentru Concursul raional “Cea mai  salubră şi mai amenajată localitate”, 2019

                   Criteriul                                                                        punctaj     

           

  1. Aspectul general al localităţii:

- aspectul estetic al edificiilor, obiectelor

   publice și amenajarea terenurilor adiacente                                       0 -10

- starea şi aspectul estetic al străzilor centrale;                                        0 -10

- amenajarea intrărilor în localitate;                                                       0 -10

 

- starea şi amenajarea surselor de aprovizionare cu apă,

   inclusiv a fântânilor şi izvoarelor;                                                      0 – 10

 

2.Salubrizarea localităţilor:

- starea generală de salubrizare a localităţii (gunoiști stihiinice, materiale de construcție, excremente de animale, ciocleji) ;                                     0 – 10

- colectarea şi evacuarea organizată a deşeurilor, contractele

  încheiate cu populaţia;                                                                          0 -10

  • crearea serviciilor de gospodărie comunală;                                         0 -10
  •  existenţa şi starea  gunoiștilor coordonate                                          0 -10

 

3.Spaţiile verzi şi bazinele acvatice din intravilan:

- starea estetică a spaţiilor verzi, extinderea şi renovarea lor,                 0-10

- procentul de înrădăcinare a arborilor plantaţi în perioada

  septembrie-octombrie 2018;                                                                0 -10

  1. Spații verzi și bazinele acvatice din extravilan                                   0 -10

- salubrizarea și amenajarea zonei de protecție 100 m

 

5.Amenajarea cimitirelor în anul curent                                               0-10

                                   

         DEVIZUL DE CHELTUIELI

 

Nr.crt

Denumirea cheltuielilor

Unități

Costul

lei

Suma

lei

1.

Menționarea învingătorilor cu cadouri de preț

I loc – 12 000 lei

II loc – 6 000 lei

III loc – 3000 lei

 

 

 

21000

2.

Diplome

14

15

210

3.

Rame

14

35

490

4.

Cadouri de mică valoare

6

600

3600

5.

Suvenire usturătoare

5

150

750

 

Total

 

 

26050

 

 

Comisia de evaluare

Președinte al comisiei:

Urzică Iurie – președinte al raionului Rîșcani,

Membrii comisiei:

Zamurdac Galina – vicepreședinte al raionului;

Chetraru Marta – șef, Administrația Publică;

Frumosu Vitalie – inspector principal al Centrului de Sănătate Publică Bălți, sector Rîșcani;

Țurcanu Iurie – inspector principal, Inspecţia pentru Protecția Mediului;

Cecan Dumitru – inspector principal, Inspecţia pentru Protecția Mediului;

Tcaci Andrei – Consilier raional;

Salagor Lilian – Consilier raional;

Opalco Lilia – redactor - șef, Eveniment actual;

Borș Atena – specialist principal, Serviciul Relații Funciare și Cadastru;

Tăbîrță Aculina – șef, Direcția finanțe.

Alte înregistrări
În scopul informării autorităților publice locale și a cetățenilor din localitățile din proiect în incinta primăriilor Gălășeni și Costești a avut loc ședința de prezentare a Fazei II de elaborare a Proiectului de Execuție în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Rîșcani”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Activitatea IMSP “Spitalul Raional Rîșcani” are oportunitatea de a deveni și mai calitativă datorită suportului considerabil oferit de organizația “Lasst Uns Gehen din Germania”, care a cadonat o ambulanță și un bogat asortiment de utilaj și mobilă. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 martie 2019 de Secţia Economie
Participanții la seminarul de instruire în cadrul susținerii sectorului ÎMM le-au fost înmânate certificate de participare. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 martie 2019 de Secţia Economie
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM (ODIM) prin intermediul Consiliul Raional Rîșcani, Secția Economie au organizat un seminar de informare cu genericul “Oportunități pentru dezvoltarea ÎMM”. Conform agendei tinerii antreprenori au fost informați de dmna Anastasia Chistol, expert în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim Ministrul Republicii Moldova de oportunitățile de finanțare a mediului de afaceri în cadrul proiectelor naționale și internaționale. Cu titilu de informare a fost prezent și Directorul General interimar dmnul Petru Gurgurov care a prezentat programele și oportunitățile de dezvoltare și finanțare a afacerii. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 martie 2019 de Secţia Economie
În incinta Consiliului Raional Rîșcani, pe perioada 19-20 martie are loc seminarul de instruire în cadrul susținerii sectorului ÎMM, cu subprogramul "Gestionarea eficientă a afacerii" Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 19 martie, în incinta Consiliului raional Rîșcani,Centrul Național de Mediu, în calitate de membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parlamentului Estic, a organizat un seminar pe subiectul “Reforme europene pentru cetățenii Republicii Moldova”, pentrupersoane din diferite grupuri de interese, cum ar fi: reprezentanți ai autorităților publice locale, antreprenori, profesori, ONG-uri locale, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Autoritățile publice țin în vizor permanent problemele ce apar și creează impedimente în prestarea serviciilor de calitate cetățenilor. Anume în acest scop și în vederea prognozării acținulor de viitor, la inițiativa președintelui raionului, dl Iurie Urzică,în incinta Consiliului raional Rîșcani a avut loc ședința comună a serviciilor consiliului raional, a serviciilor desconcentrate și a primarilor.lÎn ședință a fost abordat aspectul instituirea operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Rîşcani, S.R.L. ”APA VITAL PRUT”.La acest subiect a vorbit dnul Tabora Victor, administratorul SRL și Igr Neaga reprezentantul ADR Nord care s-au referit la bineficiile proiectului. Citeşte mai mult...
Publicat: Duminică, 17 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Astăzi, 17 martie 2019 în incinta bibliotecii filiala copii "George Coșbuc" s-a desfășurat ediția aXII-a a concursului de creativitate și inteligență "Miss Smărăndița -2019". Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 14 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 07 martie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Multstimate Doamne și Domnișoare! Începutul acestei primăveri promițătoare, plină de lumină și feminitate, îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite Dumneavoastră, tuturor Doamnelor și Domnișoarelor cele mai calde și sincere urări de bine cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie. Citeşte mai mult...

Rezultate 11 - 20 din 398
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Opiniile consilierilor raionali privind acordul de cooperare Expo-tirgul universal ”Toamna la Riscani” 2015

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1980
Vizitatori ieri: 737
Vizitatori azi: 167
Online: 5