La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AVIZ - ședința extraordinară a Consiliului Raional la 29 noiembrie 2019
Publicat: Luni, 25 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

AVIZ

 

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.186 din 25 noiembrie 2019 la 29 noiembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

 

Proiectul ordinii de zi:

   1.Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Rîșcani în instanţele de judecată.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

          2. “Cu privire la instituirea comisiei de etică”

Raportor:  R.Postolachi, Secretar al Consiliului Raional

         3.Cu privirela separarea unor birouri

Raportor: Zubcova Olga,contabil-şef, Aparatul preşedintelui;

 

         4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Rîșcani nr.03/11 din 11 mai 2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului concursului raional la producere în fitotehnie și zootehnie în sectorul agrar al raionului Rîșcani, cu prilejul sărbătorii «Ziua  lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare».

Raportor: Valeriu Bogdan, șeful Secției Agricultură și Alimentație .    

 

       5. „Cu privire la modificarea   deciziei  Consiliului raional  04/02 din 22.08.2019„Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2019””

Raportor: A. Tăbîrța , șef, Direcția Finanțe

 

       6. Cu privire la efectuarea controlului  medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2004.

Raportor: Olga Timofeev, șef Secţia administrativ-militară a raionului Rîşcani

 

      7.Cu privire la modificarea deciziei 01/17 din 25 februarie 2016 Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea ei.

Raportor:   Țolincă  Livia – specialist superior DASPF.

 

     8. Cu privire la modificarea deciziei nr. 06/04 din 17 octombrie 2018 ” Cu privire la instituirea Serviciului și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciuluide suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate”

Raportor: Lopata Alina – specialist superior în problemele familiilor cu copii în situație de risc;

 

     9.Cu privire la modificarea deciziei nr.04/20 din 22 august 2019 Cu privire la acordarea locuinței de serviciu proprietate publică a Consiliului raional Rîșcani unui lucrător medico-sanitar.

Raportor:A.Petrașescu, specialist principal, Serviciul Juridic   

 

      10. Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Rîșcani.

Raportor: Vasile Secrieru, președinte al raionului

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019,  la ora  15.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 28 noiembrie  2019 la ora 15.30,în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

 Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  28 noiembrie 2019,  la ora 16.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 10 ianuarie 2020 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 ianuarie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 23 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Raional Rîșcani, Secția Cultură Rîșcani vă invită la festivalul tradițiilor de iarnă «SFÂNTĂ-I DATINA STRĂBUNĂ» Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.225 din 18 decembrie 2019 la 27 decembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 13 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 09 decembrie 2019 de Serviciul Resurse Umane
A V I Z Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor temporar vacante de șef cancelarie și secretar-dactilograf, Serviciul Secretariat. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 02 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.193 din 29 noiembrie 2019 la 10 decembrie curent, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul alineatului 3, art.45, alineatului 1, lit.f), art.53 din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional la 22 noiembrie 2019, ora 10:00 Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 13 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul articolului 13 și 42 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 și 2 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2856 din 05 noiembrie 2019 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional Rîșcani sâmbătă, 16 noiembrie 2019. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 08 noiembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul articolului 13 și 42 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; punctului 1 și 2 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale aprobat prin Legea nr. 457-XV din 14.11.2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2856 din 05 noiembrie 2019 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, se convoacă şedinţa de constituire a Consiliului raional Rîșcani la 12 noiembrie 2019. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 154
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Amplasarea geografica a raionului Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2171
Vizitatori ieri: 750
Vizitatori azi: 358
Online: 5