La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Aviz - ședința extraordinară a Consiliului Raional la 27 decembrie 2019
Publicat: Joi, 19 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

AVIZ

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.225 din 18 decembrie 2019 la 27 decembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 04/06 din 17.12.2009 ,,Cu privire la aprobarea simbolicii raionului”

Raportor: D. Ciumac, vicepreședinte al raionului

2. Cu privire la aprobarea graficuluide concedii ale preşedintelui, vicepreşedinţilor raionului, secretarului Consiliului raional, şefilor subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorilor instituțiilor, fondator al cărora este Consiliul raional pentru anul 2020.

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane

3. Cu privire la organigramele IMSP Centre de Sănătate din raion, a IMSP ”Spitalul raional Rîșcani” și a ÎM „Centrul Stomatologic Rîșcani” și la Statele de personal ale IMSP Centre de Sănătate din raion, ale IMSP „Spitalul raional Rîșcani” și ale ÎM „Centrul Stomatologic Rîșcani”

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

4. Cu privire la încredințarea unor atribuții preşedintelui raionului

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

5. Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Centre de sănătate din raion.

Raportor:A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

6. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful Instituției Medico-Sanitare Publice  „Centrul de Sănătate Costești”, dna Aglaia Moșanu.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

7. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful Instituției Medico-Sanitare Publice  „Centrul de Sănătate Rîșcani”, dl Ursu Nicolae.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

8. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful  Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”, dl Ojog Petru.

Raportor: A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

9.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a DASPF în redacție nouă.

Raportor:M.Turea: șef DASPF

10.„Cu privire la modificarea deciziei nr.03/06 din 11 mai 2018 Cu privire la înființarea  Centrului de plasament pentru persoane adulte şi vârstnice ”Alinare”

Raportor: Pelin Liudmila, manager, Centrul ”Alinare”

11. Cu privire la acceptarea primirii și luarea la evidență contabilă a unui proiect tehnic de execuție .

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

12. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/03 din 29 noiembrie 2019 ,,Cu privire la separarea unor bunuri”

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

13.Cu privire la expunerea la licitaţie a unor încăperi neutilizate, pentru a fi transmise în locațiune.

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

14. Cu privire la acceptarea unui bun .

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

15. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru trimestrul I al anului 2020.

Raportor:R.Postolachi, secretar al Consiluilui Raional

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  26 decembrie 2019,  la ora 09.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 26 decembrie  2019, la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 26 decembrie  2019,  la ora  11.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 21 februarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 24.02.2020, între orele 13:00 – 15:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședințe, et. I, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Doamna Arina SPĂTARU, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 19 februarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Chibzii Virgiliu 2.Cecan Viorel Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 14 februarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Comisia de concurs privind ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinerii Municipale, prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01/08 din 24 ianuarie 2020, se depun până la data de 05 martie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 11 februarie 2020 de Secţia Economie
Comunitatea Mea este programul principal al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională în Moldova (@USAID Moldova) în domeniul guvernării locale și este realizat cu mult entuziasm pentru a susține autoritățile publice locale în efortul lor de a asigura o guvernare eficientă, transparentă și responsabilă față de cetățeni. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 07 februarie 2020 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Secția Agricultură și Alimentație, Consiliului Raional Rîșcani, invită producătorii agricoli din raion să participe la o ședință de informare, care va avea loc în incinta Consiliului Raional, la data de 11 februarie, ora 10:00, sala de ședința et.I Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 03 februarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
La data de 04.02.2020, ora 10:00, în incinta Consiliului Raional Rîşcani, în Sala de ședință, et. IV, urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Pavel VOICU, Ministru al Afacerilor Interne Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 ianuarie 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă informăm ca la de 07 februarie 2020, Echipa Mobilă din cadrul BCIS se va deplasa în primăria Hiliuți. Programul de lucru cu cetăţenii: 09.00 – 12.00 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 ianuarie 2020 de Secţia Economie
La data de 18.02.2020, ora 11:00, Președintele Raionului Rîșcani, expune la licitație pentru a fi dată în locațiune încăperea din incinta clădirii administrative a Consiliului raional Rîșcani, situată pe adresa: or.Rîșcani, str.Independenței, 24, etajul II, biroul nr.13 cu suprafața de 16,4m2. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 28 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Șevciuc Ion 2.Zagoreanu Natalia 3.Tcaciuc Andrei 4.Cecan Viorel 5.Lesnic Alexandru 6. Belous Marin Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 ianuarie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Comisia de concurs privind ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinerii Municipale, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 01/08 din 24 ianuarie 2020, se depun până la 14 februarie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat. Citeşte mai mult...

Rezultate 11 - 20 din 176
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2657
Vizitatori ieri: 862
Vizitatori azi: 844
Online: 19