La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Consiliului raional Rîșcani
Publicat: Marţi, 14 iunie 2016 de

Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

- specialist superior Secția Economie;

- specialist principal și specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională;

- specialist superior Secția Agricultură și Alimentație.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun pînă la 20 iulie 2016, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24- 00, e-mail: ru.riscani@gmail.com.

Scopul general al funcţiilor:

specialist superior Secția Economie:
Contribuirea la elaborarea și implementarea politicilor de Stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor de dezvoltare social-economică, programelor, direcțiilor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice;

specialist principal și specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:
Contribuirea la eficientizarea activității serviciului pentru atragerea investițiilor și dezvoltare regională prin implicarea nemijlocită la exercitarea procedurilor de pregătire a documentelor pentru organizarea activităților de realizare a proiectelor pentru participarea în programele naționale și internaționale în scopul soluționării problemelor raionului;

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:
Contribuirea la eficientizarea implementării în teritoriu a politicii agrare, promovate de organele statale privind ameliorarea și fertilizarea solului cu destinație agricolă;

Sarcinile de bază:

specialist superior Secția Economie:

1. Coordonarea procesului de elaborare, ajustare, actualizare a politicilor promovate de Consiliul raional în conformitate cu prevederile concepţiilor, strategiilor şi Planurilor Naţionale;

2. Coordonarea procesului de analiză, monitorizare şi evaluare a implementării programelor de dezvoltare, prezentarea rapoartelor Consiliului raional, Preşedintelui raionului şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

3. Coordonarea procesului de analiză a tendinţelor evoluţiei sărăciei în raion specialist principal

Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:

1. Organizează şi supraveghează activităţile serviciului.

2. Efectuarea studiului pre-investiţional.

3. Participarea în programe de proiecte, pregătite şi desfăşurate de către organizaţiile regionale şi internaţionale.

4. Determinarea cerinţelor în resurse pentru realizarea proiectelor de investiţii în baza strategiilor de dezvoltare a raionului.

5. Evaluarea eficienţei proiectelor de investiţii.

6. Elaborarea planurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor de investiţii.

7. Efectuarea analizei potenţialului de investiţii, schimbărilor de situaţii în domeniului investiţii de mediu şi a dinamicii proceselor de investiţii în raion.

specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:

1. Efectuarea studiului pre-investiţional.

2. Participarea în programe de proiecte, pregătite şi desfăşurate de către organizaţiile regionale şi internaţionale.

3. Determinarea cerinţelor în resurse pentru realizarea proiectelor de investiţii în baza strategiilor de dezvoltare a raionului.

4. Evaluarea eficienţei proiectelor de investiţii.

5.Contribuirea la elaborarea planurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor de investiţii.

6. Efectuarea analizei potenţialului de investiţii, schimbărilor de situaţii în domeniului investiţii de mediu şi a dinamicii proceselor de investiţii în raion.

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:

1. Implimentarea activităţilor de valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii solurilor în scopul diminuării alunecărilor de teren şi reducerii ritmurilor de degradare a solurilor.

2. Implementarea măsurilor de sporire a procesului de consolidare a terenurilor în scopul prevenirii degradării solurilor.

3. Contribuirea la implementarea în raion a programelor de înfiinţare a plantaţiilor de viţă de vie.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii piblice


Condiţii specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul respectiv.
Experienţă profesională:
specialist superior Secția Economie minimum 6 luni de activitate în domeniul corespunzător şi în domeniul administraţiei publice
specialist principal Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională: 1 an de experiență profesională în domeniu specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională: minimum 6 luni în domeniul de activitate în sectorul agrar şi în administraţia publică specialist superior Secția Agricultură și Alimentație minimum 6 luni în domeniul de activitate în sectorul agrar şi în administraţia publică.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, cominicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Constituţia Republicii Moldova
- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
- Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
- Legea nr. 239-XV I din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Serviciul Resurse Umane          A. Zaincicovschi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 05 octombrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că în, conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 143 din 05 octombrie 2018, la 17 octombrie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Consiliul raional Râșcani anunță Audieri publice la componenta „Alimentarea cu apă și canalizare” din Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Râșcani pentru anii 2018 – 2025, Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 13 septembrie 2018 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 06 septembrie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
În atenția autorităților publice locale , a conducătorilor de instituții, întreprinderi și asociații , reprezentanților societății civile , tuturor locuitorilor raionului! Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 august 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Președintele raionului Rîșcani, în parteneriat cu AOFM Rîșcani, organizează la data de 23 august 2018, ora 09:00, în incinta Casei de cultură Rîșcani, Târgul locurilor de muncă Citeşte mai mult...
Scopul funcției este îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului la domiciliului său, în vederea asigurării (re)integrării lui în familia biologică, extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau a altor forme de îngrijire de tip familial; Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 09 iulie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr. 81 din 09 iulie 2018 la 19 iulie curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 05 iulie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Vineri, 6 iulie, 2018, ora 8:30 în scuarul clădirii Consiliului raional va avea loc mitingul de comemorare a victimelor deportărilor. Evenimentul se va încheia cu depunerea de flori la monumentul înălțat în memoria oamenilor care au trecut prin calvarul deportărilor. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 04 iulie 2018 de Secţia Economie
Consiliul raional Rîşcani anunţă pentru data de 07.08.2018 ora 10:00, sala de şedinţe et. IV, pe adresa:or.Rîşcani, str.Independenţei 38, desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a următoarelor rute: 1. Grinăuți 06.30, 14.00, 16.30 – Corlăteni 07.10, 14.55, 18.00; 2. Singureni 06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55, 15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.15 Corlăteni 07.05, 07.45, 08.35, 09.15, 09.35, 10.15, 10.35, 11.35, 12.15, 12.35, 13.15, 13.35, 14.15, 14.35, 15.15, 15.35, 16.05, 16.45, 17.05, 17.35, 18.15, 18.35, 19.15, 19.35, 20.35, 06.35; 3. Rîșcani 17.20 – Pîrjota 18.15, prin s.Vasileuți, s.Borosenii – Noi. 4. Rîșcani 18.00 – Ivănești 19.00, prin s.Sturzeni, Cucuieții Vehi. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 iunie 2018 de Serviciul Administraţie Publică
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) a anunțat lansarea celui de-al doilea apel de proiecte în Cadrul Componentei II a Programului – pilot "Femei de afaceri" ( PFA). Citeşte mai mult...

Rezultate 51 - 60 din 176
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

http://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              http://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 2666
Vizitatori ieri: 862
Vizitatori azi: 853
Online: 11