La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ
Publicat: Marţi, 21 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane

Președintele raionului  Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 23 iulie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00.

Scopul general al funcţiei:Contribuie la dirijarea și coordonarea eficientă a activității autorității administrației publice în domeniul construcției prin implementarea procedurilor moderne.

Sarcinile funcției:

1.Alcătuirea, sistematizarea și coordonarea tuturor informațiilor necesare pentru lucrările de proiectare.:

-  Coordonează procesul de colectare a datelor necesare pentru proiectări;

-  Participă nemijlocit la petrecerea tenderelor referitoare la lucrările de proiectare;

-  Duce evidența termenelor de achitare pentru lucrările de proiectări executate;

-  Participă nemijlocit la petrecerea expertizelor tehnice a diferitor obiecte (școli, grădinițe ș.a.).

2.Elaborarea materialelor ce țin de pregătirea proiectelor spre expertizare și verificare.:

- Înaintează documentele necesare pentru verificarea și expertizarea proiectelor către instituțiile corespunzătoare;

-  Duce evidența executării în termen a lucrărilor de verificare și expertizare;

- Duce controlul asupra efectuării la timp a achitării serviciilor prestate de organizațiile corespunzătoare;

-  Informează Președintele raionului despre mersul lucrărilor.

3. Coordonează procedurile de verificare a devizelor, ofertelor participante la licitații și tendere:

- Coordonează lucrul angajaților subordonați la procedurile de verificare a documentelor de deviz, a participanților la tender, licitații ș.a.;

-  Comunică rezultatul petrecerii verificărilor participanților în caz de erori;

-  Participă ca membru al comisiilor de lucru la petrecerea tenderelor, ședințelor de   licitație ș.a.

-  Acordă ajutor administrației publice locale la alcătuirea documentației de dare în exploatare a obiectelor construite sau reparate;

- Solicită de la responsabilii primăriilor date referitoare la valorificarea surselor alocate.

4. Acordarea asistenței metodologice în domeniul construcției, gospodăriei comunale și drumuri:

- Consultă colaboratorii secției pe probleme ce țin de construcție, gospodărie comunală și drumuri;

- Acordă asistență metodologică autorităților publice locale de nivelul I, directorilor de școli, grădinițe în domeniul pregătirii documentelor pentru licitații, tendere;

- Examinează petițiile cetățenilor în domeniul său de activitate și pregătește răspunsurile la ele, în caz de necesitate organizează deplasări la fața locului;

- Ține evidența termenelor de examinare a petițiilor și a adresărilor parvenite în secție;

- Duce evidența timpului de muncă a angajaților secției, a buletinelor medicale.

5. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici din cadrul secției subordonate:

-  Planifică procesul de identificare și analiză a necesităților de instruire a funcționarilor publici din subordine și stabilește tematicile prioritare de instruire;

-  Asigură participarea colaboratorilor din secția subordonată la cursurile de instruire oferite de Academia de Administrare Publică, la stagii, seminare, conferințe oferite de către alte organizații, naționale sau internaționale.

6. Organizarea sistemului de control intern managerial.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

Studii: superioare în domeniul construcției;

Experienţă profesională: minimum 4 ani în domeniul de activitate, prealabil experiență în Administrația Publică 2 ani.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul Administrației Publice locale;
 • cunoașterea legislației în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi: abilităţi de analiză, sinteză și planificare, de elaborare a documentelor, de monitorizare și evaluare, de organizare și coordonare, luarea deciziilor corespunzătoare, soluţionare a problemelor, comunicare eficientă, lucru în echipă.

Atitudini/Comportamente:respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, profesionalism, competență și spirit de iniţiativă, diplomaţie, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, flexibilitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;
 • Legea nr. 509/1995 drumurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1468/2016 privind aprobarea listelor drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova;
 • Legea nr. 186/2008 securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
 • Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

 

 

 

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 17 noiembrie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 08 decembrie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 august 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 26 august 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 18 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Moșanu Aglaia Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 03 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 30 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului este dl Orelicov Vasile. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute în urma evaluării proiectului de dezvoltare și susținerii interviului, învingător al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani, este dna Gabriela Sandu. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Rusu Alexandru. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Orelicov Vasile În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 iulie 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 30 iulie 2020, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Sandu Gabriela 2.Ursu Nicoale Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Costești”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 13 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 33
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1932
Vizitatori ieri: 463
Vizitatori azi: 119
Online: 8