La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului.
Publicat: Luni, 03 august 2020 de Serviciul Resurse Umane

 

Președintele raionului  Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00.

Scopul general al funcţiei:Asigurarea evidenței contabile a executării devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare, ale mijloacelor speciale și asigurarea corectă a evidenței contabile.

Sarcinile funcției:

1. Asigurarea contabilă a executării devizelor de cheltuieli bugetare și a devizelor financiare, ale mijloacelor speciale și asigurarea corectă a evidenței contabile:

- Planifică mijloacele bugetare și  veniturile pentru anul de activitate;

- Întocmește registrul și formularele de evidență a cheltuielilor și veniturilor mijloacelor speciale;

- Întocmește modificări operate în buget și devizele de cheltuieli în conformitate cu deciziile Consiliului raional.

2. Finanțarea la timp a instituțiilor, care țin de evidența contabilă și întocmirea corectă a documentelor justificative:

-  Prezintă conform planului de finanțare documente de plata trezoreriei regionale nord pentru transferurile mijloacelor financiare la întreținerea instituțiilor din cadrul Consiliului raional;

- Duce controlul documentelor primare intrate în contabilitate din punct de vedere al conținutului cât și al caracterului legitim al operațiilor, verificarea datelor ce se conțin în documente;

- Verifică și ia la evidență, perfectează note de contabilitate și borderouri cumulative cu atribuirea numerelor constante.

3. Efectuarea controlului asupra întocmirii corecte a documentelor și legalității operațiunilor efectuate:

- Verifică toate elementele, semnăturile și valoarea materială, precum și corectitudinea documentelor care servesc drept bază pentru înscriere în registrele de evidență;

- Sistematizează zilnic după data efectuării operației și perfectează pe măsura derulării operațiilor.

4. Evidența mijloacelor fixe  și de uzură rapidă și efectuarea inventarierii valorilor materiale la sfârșit de an și prezentarea rezultatelor și reflectarea lor în evidență:

- Atribuie numerele de inventar pentru asigurarea controlului asupra integrității mijloacelor fixe și înscrierea lor în fișele de inventar pentru evidența lor;

- Duce controlul asupra intrării și consumării lor în fișele de inventar pentru evidența lor.

5. Întocmirea și prezentarea în termenii stabiliți a dărilor de seama și statistice:

-  Prezintă lunar, trimestrial și anual dări de seamă despre executarea cheltuielilor conform regulamentului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

Studii: superioare, de licență al unei facultăți ce ține de contabilitate;

Experienţă profesională: minimum 3 ani în domeniul de activitate și 2 ani în Administrația Publică.

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul Administrației Publice locale;
 • cunoașterea legislației Republicii Moldova, Codul Muncii, Legea bugetului, Legea asigurărilor medicale și sociale, Codul Fiscal;
 • cunoaşterea modului de funcţionare al unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

Abilităţi:de calcul, de planificare și organizare a activitătii specifice, elaborarea de documente, comunicare eficientă, capacitate de a prelucra informația, lucrul în echipă.

Atitudini/Comportamente:profesionalism, competență, aptitudini organizatorice și disciplina de muncă, abordarea problemelor în mod creator, exactitate, atenție concentrată, comunicabilitate și respect față de oameni, tendința spre dezvoltare profesională continuă.

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
 • Legea contabilității nr. 113/2007.
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215/2015, cu privire la aprobarea normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin contul unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015, cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe;
 • Legea 289/2004privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
 • Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calculşi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

 

 

 

 

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 17 noiembrie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior Secția Economie. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 08 decembrie 2020, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 august 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 26 august 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 18 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Moșanu Aglaia Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 30 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului este dl Orelicov Vasile. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute în urma evaluării proiectului de dezvoltare și susținerii interviului, învingător al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani, este dna Gabriela Sandu. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Rusu Alexandru. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Orelicov Vasile În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 iulie 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 30 iulie 2020, ora 09.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședință. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Sandu Gabriela 2.Ursu Nicoale Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 23 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Consiliul Raional Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei vacante de șef al Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de Sănătate Costești”. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion se depun până la 13 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă despre prelungirea termenului de depunere a dosarelor privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 23 iulie 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 33
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1934
Vizitatori ieri: 463
Vizitatori azi: 121
Online: 8