La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în cadrul Consiliului raional Rîșcani
Publicat: Marţi, 14 iunie 2016 de

Consiliul Raional Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

- specialist superior Secția Economie;

- specialist principal și specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională;

- specialist superior Secția Agricultură și Alimentație.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun pînă la 20 iulie 2016, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24- 00, e-mail: ru.riscani@gmail.com.

Scopul general al funcţiilor:

specialist superior Secția Economie:
Contribuirea la elaborarea și implementarea politicilor de Stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor de dezvoltare social-economică, programelor, direcțiilor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice;

specialist principal și specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:
Contribuirea la eficientizarea activității serviciului pentru atragerea investițiilor și dezvoltare regională prin implicarea nemijlocită la exercitarea procedurilor de pregătire a documentelor pentru organizarea activităților de realizare a proiectelor pentru participarea în programele naționale și internaționale în scopul soluționării problemelor raionului;

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:
Contribuirea la eficientizarea implementării în teritoriu a politicii agrare, promovate de organele statale privind ameliorarea și fertilizarea solului cu destinație agricolă;

Sarcinile de bază:

specialist superior Secția Economie:

1. Coordonarea procesului de elaborare, ajustare, actualizare a politicilor promovate de Consiliul raional în conformitate cu prevederile concepţiilor, strategiilor şi Planurilor Naţionale;

2. Coordonarea procesului de analiză, monitorizare şi evaluare a implementării programelor de dezvoltare, prezentarea rapoartelor Consiliului raional, Preşedintelui raionului şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

3. Coordonarea procesului de analiză a tendinţelor evoluţiei sărăciei în raion specialist principal

Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:

1. Organizează şi supraveghează activităţile serviciului.

2. Efectuarea studiului pre-investiţional.

3. Participarea în programe de proiecte, pregătite şi desfăşurate de către organizaţiile regionale şi internaţionale.

4. Determinarea cerinţelor în resurse pentru realizarea proiectelor de investiţii în baza strategiilor de dezvoltare a raionului.

5. Evaluarea eficienţei proiectelor de investiţii.

6. Elaborarea planurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor de investiţii.

7. Efectuarea analizei potenţialului de investiţii, schimbărilor de situaţii în domeniului investiţii de mediu şi a dinamicii proceselor de investiţii în raion.

specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională:

1. Efectuarea studiului pre-investiţional.

2. Participarea în programe de proiecte, pregătite şi desfăşurate de către organizaţiile regionale şi internaţionale.

3. Determinarea cerinţelor în resurse pentru realizarea proiectelor de investiţii în baza strategiilor de dezvoltare a raionului.

4. Evaluarea eficienţei proiectelor de investiţii.

5.Contribuirea la elaborarea planurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor de investiţii.

6. Efectuarea analizei potenţialului de investiţii, schimbărilor de situaţii în domeniului investiţii de mediu şi a dinamicii proceselor de investiţii în raion.

specialist superior Secția Agricultură și Alimentație:

1. Implimentarea activităţilor de valorificare a terenurilor şi de sporire a fertilităţii solurilor în scopul diminuării alunecărilor de teren şi reducerii ritmurilor de degradare a solurilor.

2. Implementarea măsurilor de sporire a procesului de consolidare a terenurilor în scopul prevenirii degradării solurilor.

3. Contribuirea la implementarea în raion a programelor de înfiinţare a plantaţiilor de viţă de vie.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
- posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii piblice


Condiţii specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul respectiv.
Experienţă profesională:
specialist superior Secția Economie minimum 6 luni de activitate în domeniul corespunzător şi în domeniul administraţiei publice
specialist principal Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională: 1 an de experiență profesională în domeniu specialist Serviciul pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională: minimum 6 luni în domeniul de activitate în sectorul agrar şi în administraţia publică specialist superior Secția Agricultură și Alimentație minimum 6 luni în domeniul de activitate în sectorul agrar şi în administraţia publică.

Cunoştinţe:

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
- Cunoştinţe de operare la calculator : Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.
Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, cominicare eficientă.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 

Acte normative în domeniul serviciului public:

- Constituţia Republicii Moldova
- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
- Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr. 355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
- Legea nr. 239-XV I din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
- Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Serviciul Resurse Umane          A. Zaincicovschi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 07 octombrie 2016 de
PROGNOZĂ HIDROLOGICĂ Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea precipitațiilor puternice, izolat foarte puternice, în perioada 08-09 octombrie, Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 28 septembrie 2016 de
IDIS "Viitorul" îndeamnă reprezentanții publice locale de nivelul I șI II să participe la campania de promovare "Spune și tu de ce Moldova are nevoie de bugete locale transparente". Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 09 septembrie 2016 de
La 20 septembrie 2016, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Domnul Vitalie Valcov, director general, Biroul Național de Statistică. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 08 septembrie 2016 de
Vă înştiinţăm, că în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.190 din 08 septembrie 2016 la 15 septembrie curent se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 25 august 2016 de
Guvernul a declarat zilele de 29 şi 30 august – zile de odihnă Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 27 iulie 2016 de
conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.151 din 27 iulie 2016 la 08 august curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 iulie 2016 de
IP Rîșcani Vă aduce la cunoştinţa Dvs, că urmare a analizei fenomenului infracțional în perioada de 6 luni 2016, precum și întru executarea prevederilor Dispoziției MAI nr.27/265 din 27.05.2016 și Dispoziției IGP nr.34/1-218 din 07.2016 “Cu privire la asigurarea ordinii publice și securittății cetățenilor în sezonul estival 2016”, IP Rîșcani a intervenit cu solicitarea 6915 din 21.07.2016 pentru a se acorda sprijin în menţinerea ordinii publice cu implicarea detaşamentului mixt de carabineri din unitatea militară 1003 (dislocată în m. Bălţi) în perioada 22.07-01.08.2016, care în total de 15 ostași, au fost implicați la menținerea ordinei de drept în cele 2 zone de agreement de pe teritoriul r-lui Rîșcani din preajma lacului de acumulare Costești-Stînca, în localitățile Costești și Duruitoarea Nouă, unde aztăzi la 24.07.2016 se oduhnesc circa 1500 cetățeni din raioanele de nord al R.Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 iulie 2016 de
Academia de Administrare Publică în parteneriat cu Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată ( PNUD) a elaborat un nou sistem de instruire pentru personalul din autoritățile publice locale – E- Learning. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 14 iulie 2016 de
ANTEM anunţă deschiderea sesiunii de înscriere la cursurile de limbă română pentru alolingvi Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 11 iulie 2016 de
La 19 iulie 2016, la ora 10:00 în incinta Consiliului Raional Rîşcani urmează a fi organizată audienţa cetăţenilor de către Doamna Veronica Vragaleva, Viceministru al Finanţelor Înregistrare la telefonul: (256) 2-20-58 Citeşte mai mult...

Rezultate 161 - 170 din 216
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Riscani Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1933
Vizitatori ieri: 463
Vizitatori azi: 120
Online: 10