La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Aviz - ședința extraordinară a Consiliului Raional la 27 decembrie 2019
Publicat: Joi, 19 decembrie 2019 de Serviciul Administraţie Publică

AVIZ

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.225 din 18 decembrie 2019 la 27 decembrie curent, se convoaca şedinţa extraordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului raional, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

1. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 04/06 din 17.12.2009 ,,Cu privire la aprobarea simbolicii raionului”

Raportor: D. Ciumac, vicepreședinte al raionului

2. Cu privire la aprobarea graficuluide concedii ale preşedintelui, vicepreşedinţilor raionului, secretarului Consiliului raional, şefilor subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorilor instituțiilor, fondator al cărora este Consiliul raional pentru anul 2020.

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane

3. Cu privire la organigramele IMSP Centre de Sănătate din raion, a IMSP ”Spitalul raional Rîșcani” și a ÎM „Centrul Stomatologic Rîșcani” și la Statele de personal ale IMSP Centre de Sănătate din raion, ale IMSP „Spitalul raional Rîșcani” și ale ÎM „Centrul Stomatologic Rîșcani”

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

4. Cu privire la încredințarea unor atribuții preşedintelui raionului

Raportor: A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

5. Cu privire la modificarea componenței Consiliului Administrativ al IMSP Centre de sănătate din raion.

Raportor:A. Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

6. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful Instituției Medico-Sanitare Publice  „Centrul de Sănătate Costești”, dna Aglaia Moșanu.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

7. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful Instituției Medico-Sanitare Publice  „Centrul de Sănătate Rîșcani”, dl Ursu Nicolae.

Raportor:A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

8. Cu privire la raporturile de muncă cu șeful  Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Rîșcani”, dl Ojog Petru.

Raportor: A.Efrim, specialist principal, serviciul Resurse Umane 

9.Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a DASPF în redacție nouă.

Raportor:M.Turea: șef DASPF

10.„Cu privire la modificarea deciziei nr.03/06 din 11 mai 2018 Cu privire la înființarea  Centrului de plasament pentru persoane adulte şi vârstnice ”Alinare”

Raportor: Pelin Liudmila, manager, Centrul ”Alinare”

11. Cu privire la acceptarea primirii și luarea la evidență contabilă a unui proiect tehnic de execuție .

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

12. Cu privire la modificarea Deciziei nr. 06/03 din 29 noiembrie 2019 ,,Cu privire la separarea unor bunuri”

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

13.Cu privire la expunerea la licitaţie a unor încăperi neutilizate, pentru a fi transmise în locațiune.

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

14. Cu privire la acceptarea unui bun .

Raportor:O.Zubcova, contabil-șef, Aparatul Președintelui

15. Cu privire la Programul de activitate al Consiliului Raional pentru trimestrul I al anului 2020.

Raportor:R.Postolachi, secretar al Consiluilui Raional

Se propune membrilor comisiei  consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la  26 decembrie 2019,  la ora 09.00 , în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 26 decembrie  2019, la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 26 decembrie  2019,  la ora  11.00 ,  în incinta Consiliului raional, et. IV, sala de ședințe a Consiliului raional.

 

Cu respect, Secretar al Consiliului Raional                                                    R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 10 septembrie 2020 de Secţia Economie
Programul de instruire “Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA) continuă înscrierea la cursurile de educație antreprenorială destinate mediului de afaceri. ODIMM organizează cu titlu gratuit instruiri, care te pot ajuta să-ți reconfigurezi afacerea. Instruirile se vor desfășura în regim online. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 26 august 2020 de Secţia Economie
START competiției proiectelor investiționale PENTRU TINERI! ODIMM lansează prin Programul “Start pentru Tineri” un nou Concurs de proiecte investiționale. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 24 august 2020, proba scrisă și interviul se vor desfășura pe data de 26 august 2020 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 august 2020 de Secţia Economie
Peste 300 de companii care au aplicat la Instrumentul de Digitalizare a IMM-urilor încep cursurile de instruire antreprenorială, acestea se vor desfășura în regim online, în perioada 18 august – 15 octombrie. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 18 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
1.Moșanu Aglaia Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 11 august 2020 de Serviciul Administraţie Publică
Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.101 din 10 august 2020, la 21 august curent se convoaca şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10.00, în sala de festivități a Școlii de Arte Rîșcani, etajul 2. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 03 august 2020 de Serviciul Resurse Umane
Președintele raionului Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-șef, în cadrul Aparatului Președintelui raionului. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 24 august 2020, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 30 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef, Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri, învingător al concursului este dl Orelicov Vasile. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 29 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute în urma evaluării proiectului de dezvoltare și susținerii interviului, învingător al concursului privind ocuparea funcţiei vacante de șef al IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani, este dna Gabriela Sandu. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 iulie 2020 de Serviciul Resurse Umane
Conform rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviu, la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Secţia Economie, învingător al concursului este dl Rusu Alexandru. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 212
» Toate înregistrările
Sus


 

 

-------------------------------------------
ONG-uri Raionale

-------------------------------------------

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

https://declaratii.ani.md/searchDeclarations/index

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Grane

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: www.riscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1966
Vizitatori ieri: 224
Vizitatori azi: 153
Online: 6